• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

Lukyanus Anıtı (Atkaya )

Kurtbeşiği (Fasıllar) Anıtının 100 m. Kadar doğusundadır. Bayırdan 10 metre kadar yükseklikteki dik bir kayanın üzerine oyulmuş 1.85 m. boyunda, eşinen bir at kabartmasıdır. Anıtın genç iken ölen biri adına yaptırıldığı sanılmaktadır.

Sağda zeminden beş metre kadar yükseklikteki bir kayanın 0.85 metre e ve 0.95 metre uzunluğundaki yeri düzeltilerek buraya on satırlık Yunanca bir kitabe kazılmıştır. Kitabeye göre Lukyanus isminde bir genç ölmüş. Ailesi hatırasını yaşatmak için bu abidenin önünde güreş yarışmaları yapılmasını istemiş, güreşin nasıl yapılacağı hakkındaki talimatı da bu taşa kazdırmıştır.

Kitabeli kayanın solunda yerden 10 metre yükseklikteki daha büyük bir kayanın üstüne 1.80 metre genişliğinde bir zemin hazırlanmış bunun sağına bir at kabartması işlenmiş, soluna da kemerli ve iki sütunlu eyvan şeklinde bir mezar veya heykel yeri yapılmıştır. Atın kuyruğuna kadar uzunluğu 1,65 ön ayağından boyuna kadar yüksekliği 1.90, beline kadar yüksekliği 1.30 metredir. Helezoni büklümlü kuyruğu 1 metre tırnaklarının genişliği 18 santimdir.

Kişneyen atın boğazında hotuz denilen gerdanlık başında gem vardır. Sağ ön ayağı eşinir vaziyettedir. Yelesi kabarmıştır.

Milli rivayetlere göre Lukyanus bir savaşta ölmüş bir süvari asker imiş. Atın soluna derinliği 1.10, yüksekliği 2.50 metre olan yanlarında kayanın kendisine oyulmuş zarif başlıklı birer sütun bulunan yay biçimi kemerli bir yer yapılmıştır.Sütunların uzunlukları 1.15, enleri de 0.30 metredir. Sağdaki sütun kırılmış ve yok olmuştur. Kemerin üstünde Yunanca iri harflerle Lukyanus, altına da İros progamiyc kazılmıştır.

Mezar odasının içine Lukyanus'un cesedinin, üstüne de tam veya yarım heykelinin konmuş olacağı tahmin ediliyor. Zamanla atın karnında hafif patlama olmuş, kayada da ayrılmalar vardır.

Abide Roma İmparatorluk devrinin kıymetli eserlerindendir. Kesin tarihi tesbit edilememiştir. Dikkatli bir şekilde anıtın mezar bölümüne kadar çıkılabilir.

Yukardaki bilgiler, İbrahim Hakkı Konyalı'nın yazdığı ve Prof. Dr. Ahmet Sarvan'ın yayınladığı Beyşehir Tarihi adlı kitaptan alınmıştır. Ama benim çocukluğumdan beri Atkaya ile ilgili köyde anlatılanlar daha farklı. Atın ahırı dediğimiz mezar bölümünde Kralın, anıtın önündeki geniş arazide toplanan halka konuşma yaptığı büyüklerimiz tarafından anlatılır. Tabii ki doğrusu tarih kitaplarında yazılanlardır.

Anıtların bulunduğu bölgeye, köyün girişinden sola dönülüp yaklaşık 100 metre, daha sonra sağa dönülüp yaklaşık 1 km toprak yoldan araba ile gidilebilir.

Kaynak: http://www.fasillarkoyu.com/index-4.html

f t g m