• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

Yıldız Sarayı

 

Yıldız Sarayı, Yıldız Tepesi’nden Beşiktaş’a, oradan da Ortaköy’e uzanan arâzi üzerine yayılmış köşk ve kasırlardan müteşekkîl, Türk-Osmanlı mîmârîsinin en son örneğini teşkîl eden yapı gruplarının meydana getirdiği bütündür.

XIX. Asırda inşâ edilen saray, “barok ve rokoko” tarzlarında süslemeler ihtivâ etmektedir.

Saray bünyesinde Vâlide Sultân Köşkü, Çit Kasrı, Malta ve Çadır Köşkleri, Küçük Mabeyn, Harem Dâiresi, Câriyeler Dâiresi, Kızlarağası Köşkü, Cihannümâ Köşkü, Şâle Köşkü, Yıldız (Hamîdiye) Camii, Tiyatro, Marangozhâne, Silahhâne, Eczâhâne, Tamirhâne, Kilithâne, Çini Atölyesi, Kütüphâne, Limonluk Serası, Şehzâdeler Köşkleri bulunmaktadır.

Yıldız Sarayı 1970’li yıllarda askeriye tarafından kullanılırken Büyük Mabeyn Köşkü’nde yangın çıkmış ve köşkte bulunan bazı odaların tavan süslemeleri, koltukaltı süslemeleri, pencere alınlıkları ve süslemeleri, duvar süslemeleri, ahşap döşeme ve kapıları yanarak tahrîb olmuştur.

Büyük Mabeyn Köşkü’nün 1988 yılında ihâle ile restorasyonuna başlanmıştır. Önceleri yanan odalar restore edilirken daha sonra köşkün tamamı restore edilmeye başlanmıştır. Hâlen devam eden restorasyon şantiyesinde teknik büro, tezyînât atölyesi ve ahşap atölyesi bulunmaktadır.

 

Şamil İlbey

f t g m