• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

Mim. Doğan Kuban

Nisan 1926'da Paris'te doğdu. Ankara Gazi Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'ne girdi. 1949'da Yüksek Mühendis Mimar diploması aldı. 1952'de İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü'ne asistan olarak atandı ve akademik yaşamının bundan sonraki yıllarını aynı fakültede geçirdi. 1958 yılında Doçent, 1965'te Profesör oldu. Doçentliğinden başlayarak emekli olduğu 8 Nisan 1993 tarihine kadar geçen süre içinde sırasıyla İTÜ Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, daha sonra Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuban, 1971-77 yılları arasında İTÜ Senatosu üyesi oldu, 1974-77 yıllarında da İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı. Kuban, konuk öğretim üyeliklerinin yanı sıra, 1963 yılından başlayarak yurt içi ve yurt dışında bir çok bilim kurumunda konferanslar verdi, seminer ve sempozyumlara katıldı.

1974 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne bağlı Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nü (MTRE) kurdu ve başkanlığını yaptı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS'un Türkiye kolunun kurulması için çalıştı ve birçok uluslararası toplantıda yurdumuzu temsil etti (1968-78). 1979-80 yıllarında Uluslararası İslam Tarihi Sanat ve Kültürü Araştırmalar Merkezi (IRCICA) Başkanı seçildi ve merkezin İstanbul'da kurulması için çalışmalarını gerçekleştirdi. TAÇ Vakfı (1976), Tarihi Evleri Koruma Vakfı (1977) ve Türkiye Sosyal Ekonomik Tarih Vakfı'nın (1991) kurucularından olan Kuban, 1973-75 yılları arasında TTOK Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.


1968'den başlayarak 1981'e kadar Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği ve 1981-83 yılları arasında da kurumda başkan yardımcılığı yapan Kuban, 1993-95 yılları arasında İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. 1990 yılında "TMMOB Mimarlar Odası Mesleğe Katkı Ödülü"nü alan Kuban'a aynı yıl Kültür Bakanlığı tarafından da "Kültürel Mirasın Korunmasına Hizmet Ödülü" verildi. Doğan Kuban, yine 1990 yılında "İstanbul Alman Arkeolojisi Enstitüsü Muhabir Üyeliği"ne, 1994 yılında da "Amerikan Mimarlar Enstitüsü Şeref Üyeliği" ne seçildi. Kuban, bilimsel çalışmalarının yanı sıra İstanbul ve İstanbul dışında birçok anıtın koruma ve restorasyon projelerini gerçekleştirdi. İstanbul'da Kalenderhane Camisi restorasyonu, Tahtakale Hamamı, Valens Sukemeri, Kara ve Deniz Surları'nın bir bölümü için yaptığı çalışmalar ile 1992-93 yıllarında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Türbesi'nin restorasyonunun hazırlanması bu konudaki çalışmaları arasında sayılabilir. İstanbul, İzmir, Kastamonu, Sivas, Edirne ve Safranbolu'nun kent koruma raporlarını yazan Kuban; Gaziantep, Safranbolu ve Lefkoşa Merkezi için de koruma imar planları hazırladı.

İslam, Türk Sanatı ve tarihi çevre koruma uzmanı olan Kuban'ın bu alanlarda çeşitli dillerde yayımlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra, Muslim Religious Architecture I, II (Leiden, 1979-1985), Türkiye Sanatı (Gerçek Yayınları, İstanbul, 1970-1988), Mimarlık Kavramları (YEM Yayın, İstanbul, 1973-1990), Sanat Tarihimizin Sorunları (Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1975), Türk İslam Sanatı Üzerine Denemeler (Arkeoloji ve Sanat Yayını, İstanbul, 1982), Batıya Göçün Sanatsal Evreleri (Cem Yayınları, 1993), İzmir ve Ege'den Mimari İzlenimler. Kaybolan Bir Geçmişten Görüntüler (Milano, 1994), The Turkish Hayat House (Eren Yayıncılık, İstanbul, 1995), Türk Hayatlı Evi (Eren Yayıncılık, İstanbul, 1995), Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler (İstanbul 1982,1995), Istanbul: An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul (Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, İstanbul, 1996), Sinan's Art and Selimiye (Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, İstanbul, 1997), Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları (Yapı Yayın, İstanbul, 1998), Tarihi Çevrenin Mimarlık Boyutu (Yapı Yayın, İstanbul, 2000) adlı eserleri vardır.

f t g m