• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

Mimar Vedat TEK

Mimar Vedat Tek 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Girit'li Sırrı Paşa ile Türk edebiyat ve musikisinde değerli eserler bırakan Leyla Hanım'ın oğludur. Çocukluk yıllarını geçirdiği konakları, o devrin en seçkin sanatçılarının toplandığı bir kültür yuvasıydı Küçük yaşlarda öğrenim için Paris'e gönderilen Vedat Tek, Ecole Centrale'den matematik lisansı aldıktan sonra Ecole des Beaux Arts'da mimari öğrenimi yaptı. Türkiye'ye dönünce mimar Kemalettin Bey ile Birlikte Türk mimarisini milletleştirme çabalarına girişti. Sultan Reşat tarafından devlet baş mimarlığına atanan Vedat tek Şehremaneti Posta ve Telgraf Nezareti mimarlığında bulundu. Emanet Heyeti Fenniye reisliği yaptı. Birinci dünya Savaşı'nda da Harbiye Nezareti kıtaatı fenniye baş mimarlığına getirildi. Bir yandan da Sanayi Nefise Mektebi'nde ve Yüksek Mühendislik Mektebi'nde ders veriyordu.

Topkapı dışında bir çiftlik binası ile Yenikapı'da Şehrimaneti Kantar Müdüriyeti'nin ahşap iskelesi Vedat Tek'in ilk yapılarıdır. İstanbul'da Yeni Postahane, Harbiye deki bazı evler, Sultanahmet'te Tapu ve Kadastro binası, Sirkeci'de Mesadet Hanı, Karaköy Denizyolları Acentesi, Fatih tayyare Şehitleri anıtı, Haydarpaşa ve Moda vapur iskeleleri Ankara Mebussan Kulübü, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası , eski Çankaya köşkü ekleri belli başlı eserleridir. Yapılarında plana büyük önem veren uygulamada en küçük bir toprak parçasının bile ziyan edilmemesine ve gereksiz masraflara girilmemesine dikkat eden Vedat tek, biçimsiz arsalar üzerinde uyguladığı planlarıyla arazinin bütün kusurlarını gizlemesini bilmiştir. Çalışmalarında milli mimariye dönüş açıkça kendini gösterir.

ESERLERİ:
Mahmud Paşa Köşkü, 1896. Moda, İstanbul.
Halit Bey/ Nuri Paşa Yalısı, 1900 başları. Yeniköy, İstanbul.
Erenköyü’nde Zihni Paşa Cami’i", 1901. Erenköy, İstanbul.
Cemil Topuzlu Köşkü, 1900?. Göztepe, İstanbul.
Maçka’da Silah Deposu Müzesi Proje" 1904?. Maçka, İstanbul.
Posta ve Telgraf Nezareti Binası (Postahane-i Amire), 1903-1909. Sirkeci, İstanbul. (Büyük Postane)
Posta ve Telgraf Nezareti Fabrikası, 1907 civarı. Sirkeci, İstanbul.
Defteri Hakan-i (Tapu Kadastro Müdürlüğü), 1908. Sultanahmet, İstanbul.
Hürriyet Tepesi'nde Zafer Takı, 1909. Şişli, İstanbul.
Vedat Tek Evi , 1913. Nişantaşı, İstanbul.
Kazım Emin Tütün Deposu, 1909?.Bursa.
Tayyare Şehitleri Anıtı, 1916. Fatih, İstanbul.
Beşiktaş İskelesi. Beşiktaş, İstanbul.
Sütlüce Mezbahası, 1919. Sütlüce, İstanbul.
II. TBMM Binası (Halk Fırkası Mahfeli), 1924. Ulus, Ankara.
Şark (Nemlizade) Tütün deposu, 1925. Üsküdar, İstanbul.
Halit Ziya (Uşaklıgil) Apartmanı, (Sinan Ağa Daireleri), 1934. Çemberlitaş, İstanbul.
Vedat Tek Evi. Nizam, Büyükada.
Tahir Han, 1935. Galata, İstanbul.
İstiklâl Caddesi 334 numarada bulunan O. Rüştü Paşa Apartmanı. Beyoğlu, İstanbul.
Tokatlıyan Oteli. Tarabya, İstanbul.
Diyarbakır şehir surlarından bir burç. Diyarbakır.

f t g m