• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

Yaşama Mekanı Eylemleri

YAŞAMA MEKANI EYLEMLERİ

Tanımı Ve Eylemin İnsan Yaşamındaki Yeri

Yaşama eylemleri insanların günlük yaşamında gerçekleştirdiği eylemlerin büyük bir bölümünü kapsar. Bu eylemin gerçekleştirildiği mekana yaşama mekanı veya oturma odası adı verilir (Şekil: 1,2)

Yaşama mekanı konut içinde yaşayan bireylerin sosyal gereksinmeleri için düzenlenmiş olup, konut içinde yaşayan bireylerin birlikte oturdukları, sohbet ettikleri, müzik dinledikleri, TV be radyo gibi araçlar aracılığı ile dolaylı bir şekilde dış dünya ile ilgilendikleri hacimdir. Gerektiğinde yemek yeme eylemi de bu mekanda yer alabilmektedir.

(Şekil 3,4)

Yaşama mekanında bireyler konut içinde bulundukları zamanda, konut dışı sosyal ilişkilerde sürüldüğü yerdir. Konut sakinleri misafirlerini burada ağırlarlar. Konut, dışı dünyaya balkon veya teras aracılığıyla bu hacimden açılmaktadır.

Mekanın Donatım Elemanları

Yaşama mekanı içinde donatım elemanı olarak en az bir oturma grubu ve istenildiğinde içine televizyon yerleştirilebilen büfe, kitaplık bulunmalıdır.   (Şekil:5 Tv köşeli oturma grubu)

Oturma grubu özle olarak düzenlenmediğinde üçlü, ikili ve iki tek koltuk olmak üzere yedi kişilik oturma grubunu oluşturmaktadır. Bu gruba ev sahibinin oturduğu puf da eklenebilir. Ayrıca koltuk takımını tamamlayan gerekli yer ve sayıda sehpalar da yer alır. (Şekil:5 Koltuk takımı ile oturulmuş bir oturma grubu)

Yukarıda açıklanan alışılmış koltuk takımından başka bir de sohbet köşesi olarak iki, üç veya dört koltuktan oluşan bir oturma köşesi de oluşturulabilir.(Şekil:5 Değişik sayıdaki elemanlar ile oturma grubunun oluşturulması)

Büfe ve kitaplıklar genel olarak çok çeşitlidirler; Parça parça eklenebilenleri olduğu gibi yerinde birleştirilip bir bütün haline getirilebilenleri de vardır. Bunun dışında mekan büyüdükçe çok çeşitli donatım elemanları ile yaşam mekanını zenginleştirmek ve kullanımı artırmak olanağı da vardır. Örneğin; çeşitli çiçek veya sergilenecek eşya sehpaları, içki barı çeşitli dekorasyon eşyaları, sallanır koltuk, müzik seti gibi. Bunun dışında çeşitli aydınlatma elemanları mekanın dolaylı – endirekt aydınlatmasında kullanılabilir.

Kaynak: Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları -Enis Faik Arcan - Fikret Evci - Tasarım Yayın Grubu

f t g m