• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2022 - Custom text here

Taş ve Kerpiç Duvar İçin Sağlamlaştırma Maksadıyla Enjeksiyon Uygulamaları

 Taş ve Kerpiç Duvar İçin Sağlamlaştırma Maksadıyla Enjeksiyon UygulamalarıÖnce proje üzerinde çalışarak ve evvelki tespitler değerlendirilerek yeni bir tespit yapılır. Duvardaki boşlukların tespiti parmakla tıklayarak yapılır ve ejeksiyon yapılacak olan delik yeri belirlenir ve işaretlenir(kağıt bant yapıştırılarak numaralandırılır).

Daha sonra küçük bir çekiç, cam çivisi (çok ince çivi) ve puar yardımıyla delik açılmaya başlanır. Deliklerin enjeksiyon uygulamasının yapılabileceği kadar olması yeterli olduğundan delik çapının büyümemesi için ince çivi ve şişler kullanılır.

(puar: içerideki tozu ve çeşitli parçaları vakumlayarak ve üfleyerek dışarı çıkaran ufak el aleti.)
İçerideki toz ve minik partiküller puar yardımıyla dışarı atılır. Daha sonra ince ve kolay kıvrılmayan bir tel yardımı ile (kılavuz) duvar içindeki çatlaklar veya boşluklar tespit edilir.

Duvarın ve boşluğun durumuna göre içerideki toz hem puar hem de kılavuz tel yardımıyla (telin ucu çok küçük kıvrılarak) çıkarılır.

Enjeksiyon deliği ve boşluğu tespit edilip, numaralandırılıp, temizlenip, hazırlandıktan sonra,

1 ölçek alkol(etanol) + 1 ölçek su karışımı delikten içeriye enjekte edilir. Bundaki amaç ise gözenekleri açmak ve içeriye verilecek olan enjeksiyon malzemesine yer açmaktır. Böylece enjeksiyon malzemesi daha iyi tutunmuş olur.

İçeri enjekte edilen alkol+su karışımı uçucudur. Karışım uçtuktan sonra içeriye deliğin ve boşluğun durumuna göre,

%5  primal AC 33 + %95 su
%20 primal AC 33 + %80 su
%50 primal AC 33 + %50 su
%70 primal AC 33 + %30 su                          (duvar, delik, boşluk, çatlak durumuna göre)

Karışımları enjektör ile içeri enjekte edilir ve içeri verilen miktar delik numarasına göre not edilir (ml yani mililitre cinsinden). Tıklanarak boşluğun dolup dolmadığı kontrol edilir. Eğer doluluk yeterli bulunursa
1 ölçek sunî malta taşı tozu
%10 primal AC33+%90 su karışımından enjeksiyon harcı hazırlanır ve enjektörle katmanlar halinde uygulanır( uygulandıktan sonra donan katmanın üzerine tekrar uygulanır. Çatlak, delik, boşluk bu şekilde katmanlar halinde doldurulur.).

Enjeksiyon deliği ve boşluğu dolduğunda, duvar yüzeyinden 5mm. İçeride kalacak şekilde hazırlanır(yani duvar yüzeyine 5 mm kala enjeksiyona son verilir.)
Daha sonra,
2.5 ölçek elenmiş mermer tozu
0.5 ölçek yıkanmış elenmiş dere kumu
1.0 ölçek hidrolik kireç
Kullanılarak bir harç hazırlanır ve 5mm derinde olan enjeksiyon alanına doldurulur.
Bu katman da donduktan sonra üzerine duvardaki boya tabakasına kadar polifilla alçısı hazırlanır ve uygulanır. Alçı donduktan sonra çok ince (220lik) zımpara ile zımparalanır ve duvar boyama işlemine geçilmesi için hazır hale getirilir.


Puzolanna (volkanik tüf – toz halinde -)
Araldit m  (TAY 103-reçine-/HY 956-sertleştirici-)

Notlar: araldit taş için                      

 Reçine: 5ölçek
 Sertleştirici: 1 ölçek    TC. Cumhurbaşkanlığı Gen. Sek. Atatürk Müze Köşkü Restorasyonu, zemin kat oda 05’teki kuzey duvarı ile batı duvarı arasındaki boşluk, çatlak, yarık, ayrılma (sıva değil duvar ayrılması) için araldit ile uygulama tercih edildi.
Sebebi:
Duvardaki derin boşluğa daha önce ince mermer tozu+kum, malta tozu+primal uygulaması yapıldı. Fakat granül malzeme boşlukta aşağıya çöküp sıvısını kustu.
İşte bu yüzden,

20 ml araldit
4 ml sertleştirici(katalizör)
İhtiyacı kadar kil
Veya ihtiyacı kadar puzollana

Bir kabın içerisinde karıştırılarak çökme deneyi yapıldı.
Toz malzemelerden hangisi daha hafif ve puzolonik ise o malzemeden yararlanarak duvar konserve edilecek.

Kil veya puzollana(tüf) karışımı araldit hazırlanıp yarık içine uygulanabilir.

Yarığın Açılma (oluşma) Sebebi:

Batı duvarının kuzay duvarına nisbetle zaman içerisinde çökme yapması, kuzey duvarının batı duvarına göre karkas yapılmış olması.

Teknik:
Önce “Kireç Harcı”ndan bir macun hazırlanır.
2.5 ölçek elenmiş mermer tozu
0.5 ölçek yıkanmış elenmiş dere kumu
1.0 ölçek hidrolik kireç
 
Harca katılacak sıvı karışımı:

%10 primal AC33
%90 su

Bu malzemelerden hazırlanan macun yarığa çekilir. Yarık kısmen doyurulduktan sonra önüne bir destek yapılır(arkasına araldit enjekte edildiğinde macun dışarı atmasın diye). Desteğin arkasında duvar yüzeyinde kalan macun donduktan sonra yapılan araldit m (taş için) karışımı yarığın içine üstten enjekte edilir. Enjekte edilen miktar ml cinsinden not edilir.

 

 

Taş ve Kerpiç Duvar İçin Sağlamlaştırma Maksadıyla Enjeksiyon Uygulamaları 

Taş ve Kerpiç Duvar İçin Sağlamlaştırma Maksadıyla Enjeksiyon Uygulamaları

 

Taş ve Kerpiç Duvar İçin Sağlamlaştırma Maksadıyla Enjeksiyon Uygulamaları

 

 

f t g m