• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Roman; olmuş veya olabilecek olayları, yer, zaman ve şahıs kadrosu ile kurmaca bir yapı içinde ele alan uzun anlatımlı bir türdür. İnsanların başından geçen serüvenler, kişilerin iç dünyaları, toplumsal bir olay ya da olgu gibi insanı ilgilendiren pek çok olay romana konu olabilir. Ancak işlenen konunun gerçek ya da gerçeğe yakın olması gerekir. Romanlar; bir olay, olayda yer alan kişiler (kahramanlar), olay zamanı ve olayın geçtiği yer (mekân) olmak üzere dört temel yapı üzerine kurulur. Roman yazarı yaşamdan seçme yapar, bunları düzenler, bu yolla seçtiklerine bir biçim ve anlam kazandırır.

Her romanda yazar dışında, yazar adına konuşan bir anlatıcı vardır. Bu anlatıcılar ya roman kahramanı olur ve yaşadıkları olayları birinci kişi ağzından anlatırlar ya kahramanları uzaktan izleyerek gördüklerini yorumlarlar ya da kahramanların zihinlerinden geçenleri okur, olan ve olabilecek olayları değerlendirirler.

f t g m