• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

ULUSLARARASI ÇOCUK VE MİMARLIK KONGRESİ

Mimarlık kültürünün yaygınlaştırılması, yapılı çevre eğitimine ilişkin farkındalığın artırılması hedefiyle çalışmalar yürüten TMMOB Mimarlar Odası,  "Çocuk ve Mimarlık" konulu çalışmalarda da etkin rol üstleniyor. 

Bu çerçevede, Uluslararası Mimarlar Birliği Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nun katılımıyla 17 Kasım 2018 tarihinde Kapadokya’da düzenlenen “Uluslararası Çocuk ve Mimarlık Kongresi: Deneyimler ve Paylaşımlar” etkinliğinde, farklı ülkelerin çocuk ve mimarlık çalışmaları paylaşılacak.

ULUSLARARASI ÇOCUK VE MİMARLIK KONGRESİ: Deneyimler ve Paylaşımlar INTERNATIONAL CHILD AND ARCHITECTURE CONGRESS: Sharing the Experiences


AÇILIŞ / OPENING


14:00 Deniz İncedayı, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı / Vice President of Chamber of Architects of Turkey
SUNUMLAR / PRESENTATIONS
14:15 Tezcan Karakuş Candan, Türkiye / Turkey
“Türkiye’den Çocuk ve Mimarlık Pratikleri” / “Children and Architecture Practises in Turkey”

14:35 Erdal Duman, Türkiye / Turkey
“Çocuk, Sanat, Mekan” / “Child, Art, Place”
14:50 Tülin Şener, Türkiye / Turkey
“Çocukları Anlayan Bir Mimarlığa Doğru: Deneyimler ve Paylaşımlar” / “Towards an Architecture
Acknowledging Children: Sharing the Experiences”
15:05 Ara / Coffee Break

15:20 Suzanne de Laval, İsveç / Sweden
“UIA Altın Küp Ödülleri: İsveç’te Katılımların ve Ödüllerin Sunumu” / “UIA Golden Cubes Awards and
How We Presented The Entries and Results in Sweden”
15:35 Junko Taguchi, Japonya / Japan
“Kültürel Mirasa Haiz Bir Yapının Anılarını Minecraft Kullanarak Korumak: Aktif Öğrenim Yaklaşımı” /
“Conserving Memories Of A Heritage Building Using Minecraft: An Active Learning Approach”

15:50 Eliza Yokina and Mina Sava, Romanya / Romania

“DE-A ARHITECTURA - Romanya’da Eğitimle İnşa Etmek” / “DE-A ARHITECTURA - Building With
Education in Romania”
16:05 Hyun-Jong Kwon, Güney Kore / South Korea
“2017 UIA Seul Dünya Mimarlık Kongresi’nde Çocuk Programının Hazırlık Süreçleri ve Sonuçları
Hakkında” / “About The Preparation Process and Results Of The Children's Program (Arc-KID-Tecture)
in 2017 UIA Seoul World Architects Congress”

16:20 Heba Safey Eldeen, Mısır / Egypt
“Duvarın Başka Bir Tuğlası (Değil)” / “(Not) Another Brick in The Wall”
16:35 Ara / Coffee Break
16:50 Julie Dufour and Malene Abildgard, Danimarka / Denmark

“Benim Küçük Mimarım” / “My Little Architect”
17:05 Krisztina Somogyi, Macaristan / Hungary
“Okul Yapıları” / “School Buildings”
17:20 Magdalina Rajeva, Bulgaristan / Bulgaria

“Deneyimle ve Öğren: Bulgaristan’da Çocukların Eğitimi için Yapılı Çevre”/ “Experience and Learn: The
Built Environment Education For Children in Bulgaria”
17:35 Jason Tang Yiu-lun, Hong Kong
“Gayriresmi: Oyna, Öğren” / “Informal, Play, Learn”
18:00 Closing / Kapanış

http://mimarlarodasiankara.org/_media/12/11307.pdf

f t g m