• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

Kız Kulesi - Restorasyon hikâyesi

Restorasyon hikâyesi

Kızkulesi Restorasyon Projesi, Turizm Bakanlığı'nın daha önce yaptırdığı ve 16 Aralık 1993 tarihinde onayladığı 1/100 ölçekli "Kızkulesi Röleve Projesi" esas alınarak başlatıldı. Restaratör Yüksek Mimar Mehmet Alper'in başkanlığında Tures Limited Şirketi tarafından Kızkulesi'nin ön projesi hazırlandı.

Ön proje oluşturulurken kulenin önce ayrıntılı bir araştırması yapıldı. Üniversite arşivleri ve kütüphaneler başta olmak üzere ulaşılabilen tüm veriler elde edildi. Yazılı kaynaklar, arşiv belgeleri, gravürler, eski fotoğraflar, sözlü ve yazılı anlatımlar tek değerlendirildi ve mevcut veriler korunarak mekâna uygun işlevsel bir proje hazırlandı. Hazırlanan projenin III No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, restorasyona başlanabilmesi için gerekli izinlerin tamamlanması ve Yapı Ruhsatının alınması 3 Şubat 1998 tarihinde gerçekleşti.

Restorasyona başlandıktan sonraki süreç içinde Kızkulesi'nde daha önceden öngörülmeyen tarihi bulgular ortaya çıkarıldı. Bu bulgular korunarak yeniden değerlendirmeye tabi tutuldu. Yeni proje'de yapının içerdiği mekânlara uygun işlevler seçildi; bir diğer anlamıyla işlev yapıya değil, yapı işleve yön verdi.

 

f t g m