• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

Balkanlarda Hacı Bektaş Veli Ve Bektaşilik

Balkanlarda Hacı Bektaş Veli Ve Bektaşilik İzleri Araştırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2009 yılının büyük düşünür ve Anadolu aydınlanmasının öncülerinden Hacı Bektaş Veli’nin doğumunun 800. yılı olması nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Bu etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü “Balkanlarda Hacı Bektaş Veli İzleri” konulu bir proje oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Uygulamaya konulan proje ile, Balkanlarda günümüzde varlığını koruyan Hacı Bektaş Veli düşüncesi paralelinde ortaya çıkmış akımlar ile bu düşüncenin takipçileri olan erenlerin günümüze kalan izlerinin ortaya konulması hedeflenmiş, Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk’u kapsayan projenin ilk aşamasında 03-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında Makedonya ve Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinde alan araştırması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü ise 17-26 Ağustos 2009 tarihleri arasında Arnavutluk’ta gerçekleştirilmiştir.

Daire Başkanı Ali İhsan GÜLSER, Şube Müdürü Piri ER, Şube Müdür V. Aydın DURDU ve Kameraman İrfan SAATÇİ ile Şoför Ferhat ÇINAR’dan oluşan çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen alan çalışmalarında; Kruya, Flora, Saranda, Gjilokastra, Malakastra, Berat, Primet, Frasheri, Korça, Elbasan yörelerinde bulunan Bektaşi tekke ve türbeleri ile Bektaşiliğin günümüzde yaşayan boyutları hakkında belgeleme çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar sırasında, Bektaşi geleneğinin günümüzde hala canlılığını koruduğu, kimi Bektaşi dergâhlarının aktif olarak varlıklarını sürdürdükleri, geçmişte tekke konumunda olan birçok inanç merkezinin günümüzde fonksiyonları daralarak türbe konumuna gelse de varlıklarını korudukları tespit edilmiştir.

Elde edilen belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılan dokümanların, bilim insanları ile Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması, bu sayede daha önce üzerinde fazlaca çalışma yapılmamış olan ancak günümüzde Balkanlarda varlığını sürdüren Bektaşiliğin tanıtımına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak:kulturturizm.gov.tr

 

f t g m