• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

TÜRK EVLERİNDEN ÖRNEKLER

Türk Evlerinden Örnekler

TÜRK EVLERİ


Türk Evlerinden Örnekler
Tekirdağ’da eğrisel destekli, ahşap kaplamalı evler.

Wood-covered houses in Tekirdağ with crooked braces

Türk Evlerinden Örnekler

İstanbul: Süleymaniye’de Kirazlı Mescit Sokağı

Istanbul: Kirazli Mescit Sok. in Süleymaniye

Amasya’da Yeşilırmak kıyısında bir yalı: Hazeranlar Konağı

A mansion in Amasya near the river: The Harezanlar Mansion


Türk Evlerinden Örnekler
İstanbul: Emirgan’da Şerifler Yalısı Selamlığı

Istanbul: Selamlık (the part of the house reserved for men) of the Şerifler Mansion in Emirgan
İstanbul: Kuzguncuk’ta Fethi Paşa Yalısı
İstanbul: Kuzguncuk’ta Fethi Paşa Yalısı


Anadolu Hisarı’nda Amcazade Yalısı
İstanbul: Anadolu Hisarı’nda Amcazade Yalısı

Istanbul: Amcazade Mansion in the Anatolian Castle

Bodrum’un kübik taş evlerine Karatoprak’tan tipik bir örnek.

Doğu Karadeniz: Çamlıhemşin’de kalas-yığma ahşap bir ambar (serander) ve aynı yöntemle yapılmış bir ev.

Toroslar: Akseki, Ormana’da  sık ahşap batıllı, küçük moloz taşlarla yapılan yığma bir ev. Evin yarısı ahşap çatkı ve dış yüzü ahşap kaplamadır.

Yunanistan: Siatista’da Poulkidis Evi’nde çıkma yapan bir odanın sıvalı cephesi. Tepe pencereleri, pencere kapakları, sakaf ve geometrik süslemeler yanında dönemin gözde motiflerinden gemi resmi izleniyor.
Yeniköy’de eklektik üslupta Arif Paşa/ Muhayyeş yalısı
İstanbul: Yeniköy’de eklektik üslupta Arif Paşa/ Muhayyeş yalısı.

Istanbul: Arif Paşa/Muhayyes Mansion in Yeniköy with its affixed style.

Çanakkale: Bayramiç Hadımoğlu Konağı’nda üst kat odalarından biri. Oda girişi, musandıra, üstün  bir İstanbul manzarası ve barok kıvrımlı sedir kollukları.  

Kula: Beyoğlu Evi’nde üst odalardan biri. Sekialtı, ocak ve tepe pencereleri.

İstanbul’da ahşap kaplamalı evlerde pencere ve kafes.

Çanakkale: Bayramiç, Hadımoğlu Konağı’nda barok mermer ocak.
Yenişehir, Şemaki Evi’nde  Edirnekâri dolap kapakları.
Bursa: Yenişehir, Şemaki Evi’nde  Edirnekâri dolap kapakları.
Klasik Osmanlı kalem işi bezeme
Bursa: Muradiye Evi’ndi hücre üzerindeki Klasik Osmanlı kalem işi bezeme.

Kula: Kestaneciler Evi’nde eyvandan açık sofaya bakış.

Bursa: Muradiye Evi’nde Klasik Osmanlı tavan göbeği.

Bursa: Classic ceiling in the Muradiye House.
Hadımoğlu Konağı’nda kabartma tavan süslemesi
Hadımoğlu Konağı’nda kabartma tavan süslemesi.

Relief ceiling decorations in the Hadimoğlu Mansion.
Antalya’da tipik dört eğimli çatı kuruluşu.
Antalya’da tipik dört eğimli çatı kuruluşu.

Typical roof with four pitches in Antalya.Bağlar’da sokaklar dardır. Duvarlar üzerinden sarkan ağaç dalları yola gölge sağlar. Yol kenarındaki arktan sulama  suyu akar. Evin yola göre biraz çapraz oturtulmasıyla sokağa, manzaraya bakış elde edilmiş ayrıca ev çeşitli çıkmalarla hareket kazanmıştır. (Taşlıboğaz Sokağı, Hacı Baki Evi )

In Bağlar, the streets are narrow. Branches of trees hang down to the streets from the walls and form shadows. Irrigation water flows from the canals on both sides of the streets. The half-transverse house construction makes it possible to see the road and enjoy the view. There are also projections that provide movement for the building. (Taşlıboğaz Sokç, House of Hadji Bektaş)Türk odasının en önemli özelliği bir yaşama biçimi olarak çok amaçlı kullanılmasıdır. Her odada oturulur, çalışılır, yemek yenir, uyunur, yıkanılabilir. Burada en büyük etken eşyaların taşınır olmasıdır. Eşyalar, gerekli olduğu zaman ortaya getirilir, kullanıldıktan sonra tekrar yerlerine konur. Bu amaçla orta alan boş bırakılmıştır. Bugüne kalmış geleneksel odaların önemli örneklerinden biri olan bu oda sahibi Nezihe Aycan tarafından titizlikle korunmaktadır. (Emirhocazade Ahmet Bey bağ evi.)

The main characteristic of the Turkish room is that it can be used for different purposes. Since all household goods are portable, one can eat, sleep, work and have a bath in every room. Furnishings are carried into the middle of the room when necessary and put back after being used. Thus, the central part of the room is left empty. This room is one of the few remaining examples of traditional rooms, and has been protected by its owner, Nezihe Aycan. (Emirhocazade Ahmet Bey Vineyard House)


İri başlı çiviler(kalpaklı çivi) hem kapıyı süsler
Kapılar düz, düşey tahtalarla yalın bir görünümdedir. İki kanatlıdır. İri başlı çiviler(kalpaklı çivi) hem kapıyı süsler hem de arka kuşaklara tahtaları bağlar. Bini, klasik üslupta süslenmiştir. (Kayyumlar şehir evi)

Ev kapıları yalın ama güven veren bir görünümdedir. Menteşelerin (güllap) geldiği yerlerde çiviler güllapa yer ayırmak üzere iki tane çakılmıştır. Üst  pervazda eski bir sigorta şirketinin levhası görünmektedir. Üst katın çıkması kapıya bir saçak oluşturur. (Kaymakamlar şehir evi.)Bu bölümde Kültür Bakanlığı katkılarıyla Reha GÜNAY tarafından hazırlanan "Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri" adlı eserden faydalanılmıştır.

f t g m