• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

"Kapat' diyenlere karşı" "Aç" emriyle tekrar secdegâh haline gelmelidir

"Fatih Sultan Mehmed'in tablosu National Art Gallery'de duradursun, Türk milleti onu daima karşısında görür gibi olacaktır. Ama daha düne kadar başını secdeye koyduğu câmiin bir müze hâline gelmesinden duyduğu elemle onun da bir an evvel temizlenmesi yolunda harekete geçeceği muhakkak olarak görünse revadır.

Önce bir emirle "Kapat' diyenlere karşı "Aç" diyenlerin sesi belki de tehlikeli tatsızlıklara da yol açabileceği için söndükten sonra kırk sene ışığını veren yıldızlar gibi Hâlâ kapat sesini duyan câhil iktidarlar, bir an evvel "Aç" emriyle tekrar onu bir secdegâh haline getirmekten geri kalmamalıdırlar." Sâmiha Ayverdi - Kaybolan Anahtar

"Bir ibadethane olarak yapılmış olan Ayasofya, fetihten sonra gene de çatısı altında Hak kelâmının teşbih ve tahmil edildiği bir mekân olarak kalmış bulunuyordu. Ama neden ve ne cesaretle bu vazifeden soyularak kunduraların ve çizmelerin, sokakların kirini içeri taşıdığı bir müze hâline getirilmiştir? Bu, Türk târihinin en muhteşem hakanlarından biri olan ikinci Sultan Mehmed'e olduğu kadar Türk târihine karşı da işlenmiş bir hatâdır ki acaba hangi gözü pek, gönlü uyanık bir iktidar ortaya atılarak milletimizi, Ayasofya'yı Türk şehâmet ve azametinin timsâli olmaktan çıkarmak yolunda atılmış bu kararlardan kurtarabilecektir?" Sâmiha Ayverdi - Ah Tuna Vah Tuna

SULTAN FATİH’İN AYASOFYA VAKFİYESİ

“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.

Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse;

Allâh’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.

Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır.
Allâh’ın azabı onlaradır.
Allâh işitendir, bilendir.

(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)

f t g m