• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • RestoraTÜRK

  • RestoraTÜRK

Copyright 2018 - Custom text here

ABDÜLAZİZ HAN ÇEŞMESİ

Çeşme hakkında bilgi

Taksim - Dolmabahçe arasında Gümüşsuyu Askeri Hastanesinin duvarında bulunduğu “ İstanbul Çeşmeleri”nde belirtilen bu çeşme halen mevcut değildir. Reşad Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi”nde verdiği bilgiden anlaşıldığına göre bu abidevî çeşme Gümüşsuyu’ndan Edirnekapı Şehitliği’ne nakledilmiştir. Çeşme halen Şehitliğin ana yollarından Cemal Gürsel ve Atatürk Caddeleri arasında bulunmaktadır. Üzerinde Lâtin harfleri ile yazılmış iki kitabe vardır. Sol taraftakinde:

“ Bu çeşme1862 senesinde Gümuşşuyu Askerî Hastanesi yanında inşa edilmiştir.”

Sağ tarafındakinde ise:

“ 1939 senesinde Şehitlik İmar Cemiyeti tarafından buraya naklolundu” denilmektedir.

Çeşme Ampir üslûbundadır. Zengin kabartma süsleri Batı motiflerinden oluşmaktadır. Teknesi iki yandaki seki hizalarından dışarıya hafif bombedir. Ayna taşının üstündeki kitabeliğinde:

“ Bin Türk bin hasma bedeldir, ne mutlu Türküm diyene” yazılmıştır. Bu kitabe üzerinde eskiden bir tuğranın bulunması muhtemel bir madalyon içine de “ T.C.” harfleri konmuştur.

Devamını oku...

Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma süreci başladı

Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere "SPMT" aracına yerleştirildi. Taşıma işleminin sabah 07.00'de başlaması öngörülüyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanacak Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Zeynel Bey Türbesi, Ilısu Baraj Göl alanından çıkarılarak, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce taşıma işinin hem projelendirme hem de kaldırma ve taşıma ihalesinin yapıldığını anımsattı.

Projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve türbenin taşınması için inşaat aşamasının başlatıldığını aktaran Eker, türbenin temelinde iyileştirme yapıldığını söyledi.

Eker projeyle ilgili şunları anlattı:

"Türbenin etrafı 90 santimetre kalınlığında bir betonarme yapı ile birleştirildi. 90 santimetrelik o betonun altından Zeynel Bey Türbesi temelden zemin seviyesinde kesildi. Bugün itibarıyla da yerden 1,5 metre yüksekliğe kadar SPMT dediğimiz araçlarla taşınması için kaldırıldı. SPMT'ler bu 90 santimlik betonarme yapının altına girecekler ve Zeynel Bey Türbesi o SMPT'lerin üzerine oturtulacak. Yaklaşık bin 935 metre uzunluktaki yolun sonundaki yeni yerine inşallah sabah nakledilmeye başlanacak."

Devamını oku...

Kız Kulesi - Restorasyon hikâyesi

Restorasyon hikâyesi

Kızkulesi Restorasyon Projesi, Turizm Bakanlığı'nın daha önce yaptırdığı ve 16 Aralık 1993 tarihinde onayladığı 1/100 ölçekli "Kızkulesi Röleve Projesi" esas alınarak başlatıldı. Restaratör Yüksek Mimar Mehmet Alper'in başkanlığında Tures Limited Şirketi tarafından Kızkulesi'nin ön projesi hazırlandı.

Ön proje oluşturulurken kulenin önce ayrıntılı bir araştırması yapıldı. Üniversite arşivleri ve kütüphaneler başta olmak üzere ulaşılabilen tüm veriler elde edildi. Yazılı kaynaklar, arşiv belgeleri, gravürler, eski fotoğraflar, sözlü ve yazılı anlatımlar tek değerlendirildi ve mevcut veriler korunarak mekâna uygun işlevsel bir proje hazırlandı. Hazırlanan projenin III No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, restorasyona başlanabilmesi için gerekli izinlerin tamamlanması ve Yapı Ruhsatının alınması 3 Şubat 1998 tarihinde gerçekleşti.

Devamını oku...

Pişmiş Toprak Eserlerin Restorasyon Ve Konservasyonu

 İstanbul Restorasyon ve Konservasyon merkez Laboratuarı

Anadolu, yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıkların yeşerdiği bir kültür mozaiğidir. Bunun doğal sonucu olarak da özgürlüğünü yitirmeden gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir kültür mirası kalmıştır.Mirasın yaşatılabilmesi için restorasyonun ve konservasyonun bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ,kültür zenginliğimize karşın yeni yeni önem kazanması oldukça düşündürücüdür.

Bu makalemizde pişmiş toprak eserlerin, kazı öncesi ve sonrası ile müzelerdeki depolama ve teşhirleri sırasındaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarını ele almak istiyoruz. Ancak öncelikle ve konservasyon tanımları kriterleri ve izlenecek yöntemleri konusuna kısaca değinmenin yararlı olacağı inancındayız.

   1. RESTORASYON VE KONSERVASYON İLE İLGİLİ


ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

   1. TANIMLAMA

   1. Restorasyon : Arkeolojik ve sanat değeri taşıyan bir eserin özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan zorunlu müdahalelere “restorasyon” denir.
   2. Konservasyon : Eseri zaman içinde olabilecek bozulmalara (biyolojik,kimyasal,doğal) karşı koruma amacıyla alınan önlemlere “ konservasyon” denir.

Devamını oku...

Beyazıt Yangın Kulesi Restorasyonu

Tarihi

İstanbul panoramasında ilk dikkati çeken. gökyüzüne yükselen minareleriyle camiler ve bu minarelerle yarışır gibi yükselen Galata ve Beyazıt kuleleridir. İstanbul'un tarihsel geçmişinin günümüzde yaşayan sembolü olan tarihi eserler arasında bir XIX. yy. örneği olarak yerini alan Beyazıt Kulesi. Yangın kulesi olarak inşa edildiği için herhangi bir penceresinden bakıldığında İstanbul'un muhteşem panoramasını ayaklarımızın altına sermektedir. Yangınları gözlemek için ahşap olarak yapılan ilk yapının mimarı, XIX. yy. mimarisinin örnekleri ile İstanbul'u süsleyen ve konusunda bir ekol oluşturan Balyan ailesinin bir üyesi, Krikor Balyan' dır. Bu yapı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sırasında çıkan bir yangında yanınca. yerine II. Mahmut' un emriyle Serasker l Hüseyin Paşa tarafından 1828 - 29 yıllarında mimar Senekerim Balyan'a bugünkü kâgir kule yaptırılmıştır.

Kulenin yapılışı

85 metre yüksekliğindeki kulenin silindirik gövdesi, köşeleri yuvarlatılmış kesik piramit biçiminde bir kaide üstünde yükselir. Bu kaide ile gövde arasında soğan biçiminde bir ara bölüm vardır. Gövdeden ilk gözetleme katına geçişte ise. bu soğanımsı bölüm bu kez ters olarak yinelenmiştir. Bir temasla son bulunan çepeçevre pencereli gözetleme katının üstündeki ahşap saçaklı, kurşun kaplı, sivri külahlı çatı, 1849 da kaldırılarak yerine sekizgen planlı, dört yöne dörder yuvarlak pencere ile açılan üç kâgir kat yapılmış ve kule yüksekliği 118 metreye ulaşmıştır.

Devamını oku...

f t g m