• RestoraTÜRK

  • "Mimari, insan ile varlık arasındaki ilişkiyi düzenleyen disiplindir."

  • Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder... Turgut Cansever

  • RestoraTÜRK

Copyright 2021 - Custom text here

15. DOST - İslâm'a Hizmet Ödülleri Töreni

15. DOST - İslâm'a Hizmet Ödülleri Töreni

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun yıldönümünü ve herkesi tevhid bayrağı altında toplayan sevgisini idrak etmek gayesiyle her yıl verilmekte olan DOST - İslâm’a Hizmet Ödülleri 25 Kasım 2018 Pazar günü sahiplerini bulacak.

Gecede Türkiye'den Ahmed Avni Konuk'a yurtdışından da Nakib El-Attas'a ödül takdim edilecek.

Ödül takdimini Lâ Edrî Topluluğu'nun Türk Tasavvuf Mûsikîsi konseri izleyecek.

"Hz. Peygamber ve İlim" konulu 15. DOST - İslâm'a Hizmet Ödülleri Töreni ve konser herkese açıktır.

Yer: Haliç Kongre Merkezi / İstanbul
Tarih: 25 Kasım 2018
Saat: 19:00

Bir İran Atasözü

İran atasözü:

“Kesê ki İstanbul ra yêk bar dide-başed; ya der İstanbul mimired, ya der râh-ê İstanbul mimired, ya bâ hesret-ê İstanbul mimired.”

“İstanbul’u ömründe bir kere görmüş olan; ya İstanbul’da ölür, ya İstanbul’a gelirken ölür, ya da İstanbul hasretiyle ölür.”

AHİ SANCAĞI

AHİ SANCAĞI

Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da kurulan Ahilik, bütün esnaf, sanatkâr ve sanayi zümrelerini içine almaktaydı. Ahilik kurumunun kurucusu, Kırşehir’i merkez ittihaz edinmiş olan Ahi Evran’dı. Bu bakımdan Kırşehir, manevi bakımdan Ahiliğin merkezi idi. Bu durum Osmanlı dönemi için de geçerli idi.

Osmanlı döneminde Ahilik ve Ahilik prensipleriyle sıkı sıkıya bağlı olan her esnaf zümresinin kendisine ait bir sancağıvardı. Kaynaklarda Türkçe sancak teriminin yerine bazen Arapça liva ve râyet terimleri de kullanılır. Bu durum daha önceki dönemlerde var olan uygulamaların bir yansımasıdır. Bu bağlamda terzi, boyacı, sarıkçı gibi her esnaf zümresi, özellikle Osmanlı padişahlarının huzurunda muhtelif vesilelerle yapılan törenlerde, kendi amblemi olan sancağını açarak geçerdi. Bu sancak, ilgili esnaf zümresinin bilinmesi ve tanınması için önemli alametlerden biri idi. Her esnaf zümresine ait bu sancakların dışında, Ahiliğin manevi merkezi Kırşehir’deki sancağın ise Ahi Sancağı adı altında günümüze intikal ettiği anlaşılıyor. Bunun Ahi Sancağı adıyla bilinmesi, diğer esnaf zümrelerine ait sancakların üzerinde kuşatıcı bir rolünün olduğunu gösterir. Bu durum Ahiliğin manevi merkezinin Kırşehir olmasından ileri gelmelidir.

Devamını oku...

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vakıf Hassasiyeti

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vakıf Hassasiyeti

 

..... " Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde kain ve malumu'l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. 

Şöyleki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze'ye kaldıralar, orada salah bulduralar.

... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle..."

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vasiyetinden...

 

Kaynak: http://www.vgm.gov.tr

Sebiller Büfe Olmak Yerine Eski Amaçlarına Hizmet Etsinler!

Sebiller Büfe Olmak Yerine Eski Amaçlarına Hizmet Etsinler!

Sebil, sokaktan geçenlere parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptırılan küçük yapılardır.

Osmanlı'da sebillerde bir görevli bulunur ve su yerine, şerbet, ayran, limonata, demirhindi (temr-i hind) şerbeti dağıtırdı.
Osmanlı sebil kültürünün yaşatılması,çocuklarımızın da bu insanî davranışlardan,geçmişinden örnek alması için lütfen bu kampanyaya destek verin!
Büfe niyetine o zarif ve inceliklerle düşünülerek yapılmış yapılarımızı mahveden parayı put edinmiş kan emici,tarihinden bîhaber esnafların sebillerimizi daha fazla mahvetmesine izin vermemek için lütfen katılın!

Kime:
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu - İstanbul Bölge Müdürlükleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı
İletişim Bilgileri: http://www.kultur.gov.tr/TR,28894/bize-ulasin.html

Devamını oku...

f t g m